Publicaties

De schatkamer van Bethune. Archief en bibliotheek van de Stichting de Bethune. In: Jean Baptiste Bethune. Neogotiek als verbeelding van de Middeleeuwen. Themanummer OKV (kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen), 2021, nr. 2, blz.  17-24.

___

De Milanekapel in Zwevegem.  Een neogotisch totaalconcept in een historische context.  In De Leiegouw,  jg. 61,  2019,  nr. 1,  p. 5 - 41

___ 

Karel Van Cauwelaert de Wyels,  in Nationaal Biografisch Woordenboek, 2019,  dl. 23,  p. 210-223.  Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 

___

"Voor zover wij iets in de pap te brokken hadden".  Hoe een kleinere gemeente als Aalbeke omging met het fusiedebat. In: Veertig jaar na de gemeentefusies. Hoe het in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland.  In De Leiegouw, jg. 60, 2017, p. 213-223. 

___

De wizard van de Kortrijkse regio Echo's uit de Toekomst (Leiedal).  

___

Creating Smart Cities.  Lessons from the Smart Cities Project in the Kortrijk Region.  In: The Global Smart City Summit in Taiwan. Conference Record. 2011.

___

Vlagvertoon in Nederland en Vlaanderen.  In Neerlandia. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. 

___ 

Vijftig jaar jeugdharmonie Jong Eendracht Aalbeke. 1958-2008. Kortrijk, 2010. 

___

De "Dames de la Miséricorde". Sociale hulpverlening in Kortrijk, 1879-1902. In De Leiegouw, jg. 43, 2001, p. 219-240.

___

Case Study: the University Continuing Education of the Katholieke Universiteit Leuven and the UCE Organisational Structure of the Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. In: European University Continuing Education. The Managers'Handbook, 1999.

___

Feestlokalen met een kleurtje. In Open Monumentendag Zuid-West-Vlaanderen, 1998.

___

Universitaire Permanente Vorming aan de K.U.Leuven Campus Kortrijk.  In: West-Vlaanderen Werkt, 1997.

___

Landelijk leven en hoevegids, deel 7: Aalbeke.  Stad Kortrijk - Lannoo Tielt, 1995.

___

Onder de mantel van Sint-Maarten. 50 jaar Sint-Maartensziekenhuis Kortrijk.  Kortrijk, 1995. 

___

Honderd jaar syndicalisme in het arrondissement Kortrijk (editor). Kortrijk, 1992.

___

België in het Vaticaans Archief. Nuntiatuur te Brussel, 1875-1904. Regestenlijst. In: Analecta Vaticano-Belgica. Belgisch Historisch Instituut te Rome, 1989.  XXIV-490 p.

___

Met Vlag en Wimpel. De banistiek van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen.  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1984. 

___

Tussen Gisteren en Morgen. 50 jaar Chirogroep Don Bosco Kortrijk. 1984.

___

Zuidnederlandse afgevaardigden in de Tweede Kamer (1815-1818).  Hun politieke houding en sociale achtergronden. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven 1981).

___

Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het katholiek middelbaar onderwijs. Het Sint-Jozefinstituut in Moeskroen, 1830-1940. In: De Leiegouw, jg. 21, 1979, blz. 227-250.